διακοσμητικό επιτραπέζιο φωτιστικό από ξύλο και ψυκτική χαλκοσωλήναδιακοσμητικό επιτραπέζιο φωτιστικό από ξύλο και ψυκτική χαλκοσωλήναδιακοσμητικό επιτραπέζιο φωτιστικό από ξύλο και ψυκτική χαλκοσωλήναδιακοσμητικό επιτραπέζιο φωτιστικό από ξύλο και ψυκτική χαλκοσωλήνα